آیا بخش گزارشات مگنت لحظه به لحظه (Real Time) است؟

مدت زمان آپدیت پنل گزارشات مگنت حداکثر یکساعت میباشد.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟