آیا نوع طراحی صفحه فرود در میزان موفقیت کمپین تبلیغاتی من نقشی ایفا می‌کند؟

بطور حتم کم بودن حجم صفحه فرود وب برای لود شدن سریع صفحه و نمایش سریع آن به کاربران و نیز کم بودن حجم apk برای دانلود در هر چه سریع تر به نتیجه رسیدن کمپین شما بسیار کمک خواهد کرد.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟