بودجه کمپین

در این مرحله میزان هزینه تبلیغات کمپین تعریف می‌شود.
در بخش روش قیمت گذاری می‌توانید نحوه پرداخت هزینه تبلیغات را مشخص کنید. چهار روش در قیمت گذاری وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد.
  1.  پرداخت به ازای کلیک (CPC): در این روش به ازای هر کلیک هزینه تبلیغ کسر خواهد شد.
  2. پرداخت به ازای نمایش (CPM) : در این روش هزینه تبلیغ به ازای هر هزار نمایش کسر می‌شود.
  3.  به ازای ۵ ثانیه (CPV) : این روش قیمت گذاری برای کمپین‌هایی با خلاقه‌های ویدئویی مناسب است. و هزینه تبلیغ بعد از نمایش حداقل ۵ ثانیه از تبلیغ کسر می‌گردد.
  4.  پرداخت به ازای نمایش کامل - ۱۰ ثانیه (CPCV): در این روش نیز قیمت گذاری برای کمپین‌هایی با خلاقه‌های ویدئویی مناسب است. و هزینه تبلیغ بعد از نمایش حداقل ۱۰ ثانیه (نمایش کامل) از تبلیغ کسر می‌گردد.
لازم به تذکر است که با انتخاب دو روش CPV و  CPCVتنها امکان ساخت خلاقه ویدئویی ممکن است و در صورتی که خلاقه‌های دیگری داشته باشید خلاقه‌ها نمایش داده نخواهند شد.

در صورت انتخاب هر یک از روش‌های قیمت گذاری لازم است حداقل قیمت را به ازای روش انتخابی مشخص کنید. به طور مثال در صورتی که روش CPC را انتخاب کرده باشید لازم است مبلغ قیمت هر کلیک را مشخص کنید.
قیمت پرداختی شما به انتخاب خود شما تعیین می‌گردد ولی مبلغ تعیین شده نباید کمتر از میزان حداقل قیمت اعلام شده باشد چراکه مقدار مبلغ امکان نمایش شما را در ظرفیت کل فضاهای تبلیغاتی تعیین می‌کند در صورتی که مبلغ شما کمتر از حداقل مبلغ پیشنهادی باشد تبلیغات شما در رقابت با سایر تبلیغات سهمی بسیار کمی در نمایش فضاهای تبلیغاتی را به خود اختصاص خواهد داد و م حتی امکان دارد که نمایش داده نشود.
نمودار قیمت پیشنهادی به شما کمک می‌کند تا مبلغ مناسب‌تری را برای کمپین خود برگزینید. با درج مبلغ، نشانگر نمودار، میزان سهم نمایش تبلیغات کمپین شما را نمایش می‌دهد.
در صورتی که در فضای قرمز قرار گیرد، سهم آن زیر ۲۵ درصد است و ممکن است تبلیغات نمایش داده نشود.
در صورتی که نشانگر در محیط نارنجی قرار گیرد سهم نمایش تبلیغات کمپین زیر ۵۰ درصد است و هنوز هم نمایش تبلیغ ممکن در رقابت با سایر تبلیغات امکان نمایش مطلوبی نداشته باشد.
در صورتی که نشانگر در محیط زرد قرار گیرد سهم نمایش تبلیغات در حدود ۷۵ درصد است و احتمال نمایش تبلیغ بیشتر خواهد شد.
با قرار گرفتن نشانگر در محیط سبز احتمال نمایش تبلیغ در حد مطلوب قرار گرفته و سهم بسزایی از فضای تبلیغات را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه نتایج مطلوبتری نیز به دنبال خواهد داشت.
همچنین قیمت پیشنهادی در بالای نمودار وجود دارد که توسط الگورتیم‌های سیستمی مگنت محاسبه شده است و پیشنهاد می‌شود تا آن را به عنوان مبلغ قیمت گذاری لحاظ کنید.

کل بودجه کمپین مبلغی است که شما می‌خواهید برای اجرای کمپین هزینه کنید در صورتی که برای کمپین خود مبلغ بودجه کل‌ تعریف نکنید، هزینه تبلیغ کمپین تا پایان تاریخ اجرای کمپین ، بدون محدودیت از کیف پول شما کسر خواهد شد.
در بخش بودجه روزانه شما می‌توانید هزینه تبلیغات خود را در روز محدود کنید به طور مثال می‌توانید مشخص کنید نمایش تبلیغ در یک روز تا سقف ۱۰۰،۰۰۰ تومان باشد و با مصرف این مبلغ تا فردا نمایش تبلیغات متوقف گردد.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟