ساخت کمپین جدید

صفحه «ایجاد کمپین» اولین مرحله از مراحل ایجاد کمپین تبلیغاتی می‌باشد که طبق گام‌های زیر پیش می‌رود.

گام اول:

در منوی سمت راست پنل مدیریتی خود به بخش "کمپین­ ها" مراجعه کنید .

منوی کمپین‌ها در پنل تبلیغ‌دهندگان شبکه تبلیغاتی مگنت

گام دوم :

در اواسط صفحه بر روی دکمه "ساخت کمپین جدید" کلیک کنید.

دکمه ساخت کمپین جدید در شبکه تبلیغاتی مگنت

گام سوم:

در صفحه ثبت اطلاعات کمپین، باید اطلاعات کمپین مورد نظر خود را وارد کنید. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- نام مشتری

ممکن است شما کمپین‌های تبلیغاتی را برای مشتری‌های مختلفی اجرا کنید. بنابراین در این فیلد نام مشتری مربوطه را ثبت کنید. در صورتی که نام مشتری مورد نظر یکبار ثبت و استفاده شود، در سیستم موجود بوده و میتوانید آن را انتخاب کنید.

۲-عنوان کمپین

نام کمپین خود را مرتبط با زمان و نوع آن کمپین انتخاب کنید

۳-دسته‌بندی کمپین 

در این گام با توجه به محتوای کمپین خودتان؛ دسته‌بندی مناسب کمپین خود را مشخص کنید.

۴-روش پرداخت

روش‌های پرداخت در شبکه تبلیغاتی مگنت به دو دسته‌ی: ۱)پرداخت کلیکی (CPC) و ۲)پرداخت به ازای هزار بار نمایش (CPM) تقسیم می‌شود. در ادامه سعی کردیم موارد استفاده هر کدام را ذکر کنیم تا با توجه به نیاز و هدف مورد نظرتان از آنها استفاده کنید:

  • هزینه برحسب کلیک (Cost per Click)

هزینه برحسب کلیک که به اختصار به آن CPC می‌گویند یکی از مقیاس‌های رایج تبلیغات آنلاین است و به معنای آن است که تبلیغ‌دهنده برحسب کلیک‌های انجام شده بر روی تبلیغاتش هزینه را پرداخت می‌کند .بنابراین اگر کاربری تبلیغ را ببیند ولی روی آن کلیک نکند هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند زیرا مبنای هزینه فقط براساس کلیک است. برای مثال اگر CPC، ۱۰۰ تومان باشد به این معنی است که هرکلیک بر روی تبلیغ برای تبلیغ دهنده ۱۰۰ تومان هزینه خواهد داشت. البته این هزینه در صورتی توسط ناشران گرفته می‌شود که صفحه‌ فرود تبلیغ‌دهنده به صورت کامل نمایش داده شود.

  • هزینه برحسب تعداد نمایش(Cost per mille)

این شاخص که به اختصار به آن CPM می‌گویند یکی از رایج‌ترین مقیاس‌ها در تبلیغات آنلاین است و به معنای آن است که تبلیغ‌دهنده برای هر هزار بار نمایش تبلیغش، مبلغ ثابتی را می‌پردازد. به عنوان مثال اگر یک ناشر مبلغ ۱۰ هزار تومان به ازای ۱۰۰۰ بار نمایش را برای تعرفه تبلیغاتی رسانه‌ی خود تعریف نماید، تبلیغ‌دهنده باید در ازای ۱۰۰۰ بار نمایش تبلیغات خود در رسانه ناشر، ۱۰هزار تومان به او بپردازد. تبلیغات بر مبنای CPM برای کسب و کارهایی که به دنبال ایجاد برندینگ و معرفی محصول و خدمات خود در کوتاه‌ترین زمان و به صورت گسترده هستند مفید خواهد بود.

 

توجه: در تبلیغات ویدئویی تنها می‌توانید از روش پرداخت به ازای هزار بار نمایش استفاده کنید.

تصویر زیر نمونه تکمیل شده‌ای از صفحه اطلاعات کمپین را نمایش می‌دهد:

صفحه ساخت کمپین جدید در شبکه تبلیغاتی مگنت

گام چهارم:

پس از تکمیل صفحه ثبت اطلاعات کمپین، ۳ گزینه قابل انتخاب است:

دکمه‌های ذخیره‌سازی کمپین در شبکه تبلیغاتی مگنت

۱- بازگشت:

با انتخاب این گزینه به صفحه مدیریت کمپین باز می‌گردید و هیچ کدام از فیلدهای صفحه ثبت اطلاعات کمپین ذخیره نمی‌شود.

۲- ذخیره:

با انتخاب این گزینه به صفحه مدیریت کمپین باز می‌گردید، بعلاوه تمامی فیلدهای صفحه ثبت اطلاعات کمپین ذخیره می‌شود.

۳- ذخیره و ادامه:

با انتخاب این گزینه تمامی فیلدهای صفحه ثبت اطلاعات کمپین ذخیره شده و به صفحه ساخت خلاقه ارجاع داده می‌شوید.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟
ساخت کمپین جدید