هدف گذاری مجدد (ریتارگتینگ):

در صورتی که محیط تبلیغات کمپین را در مرحله اول وب انتخاب کرده باشید مرحله‌ی هدف‌گذاری مجدد به مراحل ساخت کمپین اضافه می‌شود. ریتارگتینگ یا هدف گذاری مجدد این امکان را به شما می‌دهد تا تبلیغات کمپین، به گروه خاصی از مخاطبانی که شما قبلا آنها را تشکیل داده اید نمایش داده شود و یا نمایش داده نشود. بنابراین استفاده از این بخش زمانی برای شما امکان‌پذیر خواهد بود که شما قبلا در بخش مخاطبان (منوی سمت راست) فهرست مخاطبان خود را ساخته باشید.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر از بخش مخاطبان مراجعه کنید.
در صورتی که در بخش مخاطبان، گروه مخاطب خود را تشکیل داده باشید و آن را فعال کرده باشید، فهرست مخاطبان شما در این بخش قابل مشاهده خواهد بود. شما می‌توانید گروه مخاطب خود را انتخاب نموده. سپس مشخص کنید تبلیغات شما به این مخاطبان نشان داده شود یا نشان داده نشود.

نکته : همچنین توجه داشته باشید، در صورتی که از گروه مخاطبان به عنوان گروهی که تبلیغات به آنها نمایش داده شود استفاده می‌کنید، بهتر است گروه مخاطبان انتخابی شما، بیشتر از ۱۰۰۰ عضو داشته باشد تا حوزه نمایش تبلیغ شما خیلی محدود نشود و کمپین قابلیت اجرایی داشته باشد.
نکته : لازم به ذکر است که در جدول انتخاب مخاطبان، یک گروه مخاطب به صورت پیش فرض وجود دارد که در صورت انتخاب فهرست پیش فرض، لازم است مراحل فعال‌سازی مخاطبان پیش فرض در بخش مخاطبان (منوی سمت راست) انجام گیرد. در غیر این صورت کمپین به صورت غیر‌فعال درخواهد آمد.

در زیر جدول مخاطبان، تنظیماتی وجود دارد  که در زیر به اختصار توضیح داده خواهد شد.
- در بخش "مخاطبان شما حداکثر روزی چند بار ریتارگت شوند؟ " می‌توانید مشخص کنید که تبلیغات کمپین در طول ۲۴ ساعت، به هر مخاطب، حداکثر چند بار نمایش داده شود.
- در بخش “مخاطبان شما با چند روز تاخیر ریتارگت شوند؟ ” می‌توانید مشخص کنید که نمایش تبلیغ برای هر مخاطب، چند روز پس از افزوده شدن آن به گروه مخاطبان انجام شود.
- در بخش “مخاطبان شما تا چند روز بعد از شروع ریتارگت شوند؟ ” می‌توانید مشخص کنید که نمایش تبلیغ برای هر مخاطب، تا چند روز انجام شود.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟