پرداخت و واریز ناشرین به چه صورت انجام می‌شود؟

شما می‌توانید در دو بازه زمانی ۱۱ام تا ۱۵ام و ۲۶ام تا ۳۰‌ام هر ماه درخواست واریز را ثبت نمایید و البته این در صورتی امکان‌پذیر است که حداقل درآمد رسانه، کف مبلغ تعیین شده یعنی ۵۰۰۰۰ تومان باشد. در صورتی که مقدار کیف پول شما تا ساعت پایانی ۱۵‌ام و ۲۶ام ماه جاری بزرگ‌تر مساوی این مبلغ بوده و مورد تایید ادمین باشد، وارد روال پرداخت می‌گردد.

 
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟