ساخت خلاقه تصویری

این مدل از تبلیغات شامل تصویرهای طراحی شده توسط شما است که ترکیبی از عکس، گرافیک و متن هستند. تبلیغات تصویری به دلیل جذابیت بصری، جلب توجه بیشتری در مشتری ایجاد خواهند کرد.

تصویر زیر صفحه ساخت خلاقه تصویری را نشان می‌دهد:

صفحه بارگذاری خلاقه تصویری در شبکه تبلیغاتی مگنت

توجه: لازم به ذکر است که تکمیل موارد ستاره‌دار در ساخت خلاقه الزامی است.

در ابتدا لازم است تا «مشخصات خلاقه»، «تنظیمات پیشرفته» و «وضعیت خلاقه» را تکمیل کنید:

تکمیل اطلاعات خلاقه تصویری در شبکه تبلیغاتی مگنت

سپس لازم است تا نسبت به «بارگذاری بنر» مورد نظرتان اقدام کنید. می‌توانید «سایز و فرمت» بنرهای مورد پذیرش در خلاقه تصویری را به وسیله دکمه «سایز و فرمت» مشاهده کنید و سپس به وسیله دکمه «بارگزاری بنر» یا «کشیدن و رها کردن بنر» نسبت به بارگزاری بنر مورد نظرتان اقدام کنید. همچنین در صورت تمایل می‌توانید تیک نمایش به صورت موبایل بنر و نمایش به صورت تمام صفحه را انتخاب کنید.

بارگذاری خلاقه تصویری در شبکه تبلیغاتی مگنت

پس از بارگزاری بنر، در صورتیکه بنر بارگزاری شده با سایز و فرمت‌های مورد پذیرش خلاقه تصویری منطبق باشد، کادر بارگزاری به صورت تصویر زیر تغییر پیدا می‌کند:

اطلاعات خلاقه تصویری بعد از بارگذاری بنر در شبکه تبلیغاتی مگنت

در این کادر «فرمت» و «سایز بنر» قابل مشاهده است و میتوانید به وسیله دکمه «ویرایش» و «حذف» نسبت به ویرایش یا حذف بنر بارگزاری شده اقدام کنید. در صورتیکه بنر بارگزاری شده با سایز و فرمت‌های مورد پذیرش خلاقه تصویری منطبق نباشد، کادر بارگزاری به صورت تصویر زیر تغییر پیدا می‌کند:

اصلاح بنر خلاقه تصویری در شبکه تبلیغاتی مگنت

در این صفحه نادرست بودن «سایز» یا «فرمت» قابل مشاهده است. همچنین می‌توانید با استفاده از لینک «سایز و فرمت» از سایز و فرمت‌های قابل پذیرش در مگنت اطلاع پیدا کرده و نسبت به بارگزاری مجدد بنر اقدام کنید.

پس از تکمیل موارد فرم، در انتها با سه گزینه زیر مواجه می‌شوید:

دکمه‌های ذخیره‌سازی خلاقه تصویری در شبکه تبلیغاتی مگنت

۱- ذخیره و ادامه: تمامی اطلاعات تکمیل شده توسط شما را ذخیره کرده و سپس شما را به صفحه ساخت هدفگذاری ارجاع می‌دهد.

۲- ذخیره: تمامی اطلاعات تکمیل شده توسط شما را ذخیره کرده و سپس شما را به صفحه مدیریت خلاقه‌ها ارجاع می‌دهد.

۳- بازگشت: هیچ کدام از اطلاعات تکمیل شده توسط شما را ذخیره نکرده و سپس شما را به صفحه مدیریت خلاقه‌ها ارجاع می‌دهد.

 

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟