ساخت گروه مخاطب

در صفحه ساخت مخاطب در بالای فرم نام مشتری که کمپین آن را قبلا ساخته اید نمایش داده می شود. در صورتی که در ساخت کمپین های خود چندین مشتری تعریف کرده اید لازم است برای ساخت مخاطب، ابتدا مشتری خود را در صفحه فهرست مخاطبان انتخاب نموده و بعد ساخت گروه مخاطب خود را انجام دهید.
شما می توانید به روش های مختلف گروه مخاطب خود را تشکیل دهید.

روش بازدیدکنندگان صفحه:

در این روش با تعریف آدرس (url) صفحه ای از وب سایت خود و یا مجموعه ای از صفحات می توانید گروه مخاطب خود را تشکیل دهید.
در این قسمت فقط لازم است مسیر صفحات را بدون نام دامنه خود وارد کنید. مثال: www.example.com/news
در جلوی فیلد آدرس شما می توانید از الگوها نیز استفاده کنید که شامل موارد زیر می باشد.

برای مثال اگر آدرس یکی از صفحات شما شامل:
 www.example.com/category/section/page1

برابر با : یعنی صفحاتی که آدرس زیر را دارند، را شامل شود.
شما می توانید با وارد کردن آدرس زیر تمامی بازدید‌کنندگان صفحه page1 را در گروه مخاطبان خود قرار دهید.
/category/section/page1

شروع با : یعنی در صفحاتی که با عبارت مورد نظر شروع می شوند را شامل گردد.
/category/section2
در این حالت هر صفحه ای که با /category/section2 شروع شود را شامل خواهد شد. با این روش شما می توانید مخاطبان صفحات زیر مجموعه section2 را جمع آوری کنید.

شامل : عبارتی مورد نظر در هر قسمت از url شما باشد را شامل خواهد شد. برای مثال اگر عبارت انتخابی شما sport باشد می تواند تمام صفحات زیر را شامل شود.
/sport/section/page1
/category/sport/page1
/category/section/sport

پایان با : صفحاتی را شامل خواهد شد که با عبارت مورد نظر پایان یابد.

عبارت با قاعده : این بخش با دو کارکتر “*”و ”?” قابل مدیریت است و از قوانین Wildcards پیروی می کند که به صورت استاندارد وجود دارد. در زیر نمونه هایی از آن را به اختصار توضیح داده شده است.

 

عبارت با قاعده توضیحات مثال
d*g در این حالت شما عبارت شروع و عبارت پایان را مشخص می کنید و در بین آن می تواند هر کارکتر دیگری وجود داشته باشد.
 • dog
 • doing
 • determining
 • d123@#g
*og در این حالت شما عبارت پایانی را مشخص می کنید قبل از آن می تواند هر عبارتی وجود داشته باشد.
 • dog
 • fog
 • blog
 • bullfrog
 • 123@#og
do* در این حالت شما عبارت اول را مشخص می کنید و در ادامه می تواند هر عبارتی وجود داشته باشد.
 • dog
 • donut
 • doing
 • don't
 • do123@#

 

کارکتر “?” نیز مانند کارکتر “*” عمل می کند با این تفاوت که به جای عبارت، در مورد تنها یک کارکتر قوانین اجرا می شود. این قاعده بیشتر جایی که به بزرگ و کوچک بودن حروف انگلیسی حساس باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

عبارت با قاعده توضیحات مثال
D?g در این حالت شما عبارت شروع و عبارت پایان را مشخص می کنید و در بین آن تنها یک کارکتر متغیر می تواند وجود داشته باشد.
 • dog
 • dig
 • dug
 • d#g
?og در این حالت شما عبارت پایانی را مشخص می کنید قبل آن تنها یک کارکتر متغیر می تواند وجود داشته باشد.
 • dog
 • Dog
 • hog
 • Hog
 • @og
Do? در این حالت شما عبارت اول را مشخص می کنید و در ادامه آن تنها یک کارکتر متغیر می تواند وجود داشته باشد.
 • dog
 • dot
 • doT
 • do7
 

تگ ثابت:

در صورتی که برای جمع آوری مخاطبان خود آدرس url یا قاعده خاصی در آدرس ندارید می توانید با قرار دادن تگ ثابت در صفحه مورد نظر کلیه بازدید کنندگان آن صفحه را به گروه مخاطبان اضافه کنید .

همچنین از تگ ثابت می توانید برای جمع آوری بازدیدکنندگان تنها بخش خاصی از هر صفحه هم استفاده کنید.

رویداد:

شما می توانید گروه مخاطبان خود را بر اساس action که در وب سایت شما دارند نیز تشکیل دهید.

به طور مثال گروه مخاطبانی که فرم ثبت نام را پر کرده اند و یا بر روی دکمه خرید کلیک کرده اند. برای این منظور لازم است کد مربوط به جمع آوری مخاطبان را به اسکریپت action مورد نظر خود بیافزایید.

مدت عضویت:

مخاطبانی که به گروه مخاطبان شما اضافه می شوند همیشه در آن باقی نخواهند ماند و پس از محدوده زمانی که شما مشخص خواهید کرد از گروه مخاطبان حذف خواهند شد. مدت عضویت محدوده زمانیست که هر مخاطب پس از افزوده شدن به گروه مخاطبان در آن باقی خواهند ماند.

در صورتی که شما فهرست مخاطبان خود را از قبل ساخته باشید، در حالت ویرایش آن، امکان بستن گروه مخاطبان وجود دارد. با این کار شما از ورود مخاطبان جدید به گروه مخاطبان جلوگیری می کنید. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مخاطبان بر اساس مدت زمان عضویت در آن باقی می مانند پس از گذشت زمان مذکور گروه مخاطبان تمامی مخاطبان خود را از دست خواهد داد.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟