یا امکان هدف گذاری های خاص و جوامع خاص در یک کمپین وجود دارد؟

بله، در هنگام ساخت کمپین در قدرم اول «محیط تبلیغات» بستر تبلیغات بر اساس موبایل و وب را انتخاب و در قدم سوم«هدف‌گذاری کمپین»، میتوانید بر اساس دستگاه و اپراتور، موقعیت جغرافیایی،دسته بندی موضوعی رسانه ها و نوع حالت نمایش تبلیغ را مورد هدف قرار دهید.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟