راهنمای افزودن سرویس google play

استفاده از گوگل پلی سرویس این قابلیت را به تبلیغات می‌دهد که هدفمندتر و با دقت بیشتری به کاربران نمایش داده شوند این ویژگی به خودی خود می‌تواند ظرفیت کسب درآمد از نرم‌افزار شما را افزایش دهد. علاوه بر این در صورتی که تمایل داشته باشید نرم‌افزار خود را در پلی‌استور منتشر کنید استفاده از این سرویس برای نمایش تبلیغات ضروری است بنابراین مگنت اکیدا پیشنهاد می‌کند که از هر پلتفرمی که برای توسعه نرم‌افزار خود استفاده می‌کنید با استفاده از راهنمای مگنت سرویس گوگل پلی را در نرم‌افزار خود پیاده‌سازی کنید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

برای افزودن google play services به پروژه ابتدا به آدرس زیر در محل نصبSDK اندروید در سیستم خود بروید و فایل google-play-services.jar را در پروژه خود به قسمت plugins\android اضافه کنید:

sdk_path\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\libs
\google-play-services.jar

پس از اضافه کردن گوگل‌پلی‌سرویس به پروژه، درون فایل AndroidManifest.xml ، باید meta-data زیر را نیز به بخش application آن اضافه کنید:

<meta-data android:name="com.google.android.gms.version" android:value="your-google-play-services-version" />

در صورتی که از proguard استفاده می‌کنید کد زیر را به تنظیمات proguard خود اضافه کنید:

## Google Play Services specific rules ##
## https://developer.android.com/google/play-services/setup.html#Proguard ##

-keep class * extends java.util.ListResourceBundle {
    protected Object[][] getContents();
}
-keep public class com.google.android.gms.common.internal.safeparcel.SafeParcelable {
    public static final *** NULL;
}
-keepnames @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName class *
-keepclassmembernames class * {
    @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName *;
}
-keepnames class * implements android.os.Parcelable {
    public static final ** CREATOR;
}

اضافه کردن Google play services

کتابخانه اندروید مگنت که از Google play services استفاده می‌کند را از اینجا دانلود کنید.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟