راهنمای قدم به قدم اندروید در Android Studio

  1. آخرین نسخه کتابخانه مگنت را از اینجا دریافت نمایید.

  2. یک پروژه جدید ایجاد کنید.

ایجاد پروژه جدید در اندروید استودیو ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

۱- کتابخانه را به پروژه اضافه کنید (در پوشه libs کپی کنید و بر روی فایل jar کلیک راست add as a library را بزنید)

اضافه کردن کتابخانه به پروژه ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

۲- فایل Gradle را باز کنید و چک کنید dependency مربوط به کتابخانه مگنت اضافه شده باشد.

اضافه کردن وابستگی کتابخانه به پروژه ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

۳- Permission ها و Activity مربوط به تبلیغ میانی را به فایل Android Manifest اضافه کنید.

اضافه کردن دسترسی‌ها به پروژه ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

۴- در فایل xml یک Framelayoout جهت نمایش تبلیغ بنری اضافه کنید.

activity_main.xml ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

۵- در اولین مرحله جهت پیاده سازی باید MagnetSDK را راه اندازی اولیه کنید؛ سپس طبق شکل یک آبجکت MagnetMobileBannerAd بسازید و سپس متد load آن را فراخوانی کنید. به این متد AdUnitId که از پنل دریافت کرده‌اید و FrameLayout که ساخته‌اید را پاس دهید. (جهت دریافت تبلیغات واقعی setTestMode را false کنید)

MainActivity.java ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟