هدف گذاری کمپین

در بخش هدف گذاری کمپین شما می‌توانید مخاطبان تبلیغ خود را بنا بر سیاست‌های تبلیغاتی کمپین محدود کنید. این بخش به صورت پیش‌فرض برای همه مخاطبان تنظیم شده است و در صورتی مخاطبان کمپین تبلیغاتی شما عموم هستند احتیاجی به تغییر و تنظیم این بخش ندارید.
شما می‌توانید مخاطبان تبلیغ خود را بر اساس گروه وب‌سایت‌ها،مدل دستگاه گوشی، تامین کنندگان اینترنت، گروه بندی و دسته بندی موضوعی رسانه ای که تبلیغ در آن نمایش داده می‌شود، ناشر، مکان جغرافیایی در سطح استان، و نوع جایگاه تبلیغ محدود کنید.
لازم به ذکر است که محدودیت‌های هدف گذاری، نمایش تبلیغ را کم خواهد کرد و در صورتی که محدودیت‌های تعیین شده خیلی زیاد باشد امکان اینکه تبلیغات شما نمایش داده نشود یا به ندرت نمایش داده شود وجود دارد.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟