گزارش درآمد را در کدام قسمت می‌توان مشاهده کرد؟

شما می‌توانید گزارش کلیک‌ها و درآمد کلی خود را به صورت خلاصه در قسمت گزارشات مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات کامل‌ اینجا را مطالعه کنید.

 
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟