گزارشات کلی صفحه گزارشات

در این قسمت از صفحه گزارشات، بر اساس فیلترهایی که در بخش کلیات صفحه گزارشات انجام داده‌اید، گزارشاتی در خصوص نمایش، کلیک، CTR% و بهای کل ارائه می‌شود.

ناشران از طریق ۳ بخشی که در تصویر زیر مشخص شده است به راحتی می‌­توانند اطلاعات مورد نیاز خود را مشاهده کنند.

 

بخش ۱: کلیک- نمایش- نرخ کلیک- بهای کل

اطلاعاتی که در این کادر به شما نمایش داده می‌­شود براساس فیلترهایی است که در بخش کلیات صفحه گزارشات انجام داده‌اید، این اطلاعات شامل موارد زیر است:

  1. تعداد کلیک: یعنی بر اساس بازه زمانی که انتخاب کرده‌­اید، چند بار بر روی تبلیغات نمایش داده شده از واحدهای تبلیغاتی رسانه مورد نظر شما، توسط کاربران رسانه کلیک شده است.
  2. تعداد نمایش: یعنی براساس بازه زمانی که انتخاب کرده­‌اید، چند بار تبلیغات از واحدهای تبلیغاتی رسانه مورد نظر شما نمایش داده شده است.
  3. %CTR : CTR  مخفف Click Through Rate است و " نرخ کلیک" معنا می‌شود که نسبت تعداد دفعات کلیک بر روی تبلیغ به تعداد دفعات نمایش تبلیغ را نشان می‌دهد. از طریق این مولفه می­‌توانید واحدهای تبلیغاتی خود را با هم مقایسه کنید و ببینید کدام نوع واحد تبلیغی که در رسانه خود پیاده کرده‌­اید، عملکرد بهتری داشته است و نمایش و کلیکی بهتر و در نتیجه درآمد بیشتری را برای شما حاصل کرده است.
  4. بهای کل: یعنی با توجه به انتخاب‌های انجام شده در بخش کلیات صفحه گزارشات، رسانه‌های شما چه میزان درآمدی را برای شما بدست آورده است.

بخش ۲: گزارشات روزانه- هفتگی- ماهانه

این بخش تنظیماتی هستند که نحوه نمایش نمودار بخش ۳ را مشخص می­‌کند. در این بخش می­‌توانید تنظیم کنید که زمان انتخابی شما در چه بازه‌هایی اعم از روز به روز، هفته به هفته و یا حتی ماه به ماه بر روی محور افقی تفکیک شود.

بخش ۳:نمودار خطی گزارشات

گزارش این بخش براساس فاکتورهای انتخابی، بصورت نمودار خطی نمایش داده می‌شود. می‌­توانید از طریق تحلیل نمودار، وضعیت رسانه‌های خود را بررسی کنید.

اطلاعات نمایش، کلیک و درآمد هر رسانه مرتبا در حال تغییر می­‌باشد. نمودار خطی این بخش، نحوه توسعه اطلاعات را در مدت زمان انتخابی شما به خوبی نشان می دهد. در این نمودار اعداد بر روی محور افقی از چپ به راست، زمان انتخابی در بازه انتخاب شده و اعداد بر روی محور عمودی از پایین به بالا نمایش،کلیک یا درآمد را نمایش می‌دهد. هر ناشر با انتخاب داده مورد نیاز خود می‌تواند مشاهده کند که در هر بازه زمانی چه تغییراتی در رابطه با آن مولفه بوجود آمده است و براساس آن برای واحدهای تبلیغاتی خود برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام دهد.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟