تاریخ‌‌های مهم در مگنت

درخواست تصفیه حساب

تاریخ درخواست تصفیه حساب؛ مهمترین تاریخ ناشران بشمار می آید. طبق توضیحات داده شده در صفحه "قدم به قدم تا تصفیه حساب"؛ میتوانید از تاریخ ۲۶ام ماه جاری تا پایان ماه جاری مبلغ مورد نظر جهت تصفیه حساب را درج کنید.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟