راهنمای وب

تنظیمات اولیه

برای استفاده از شبکه تبلیغاتی مگنت در اپلیکیشن یا وب سایت خود، ابتدا لازم است در پنل مگنت یک حساب کاربری ناشر بسازید.

لازم است شما برای هر رسانه ای که میخواهید در آن تبلیغات را منتشر کنید یک رسانه ثبت کنید تا اطلاعات مربوط به آن رسانه را در اختیار داشته باشید که این اطلاعات عبارتند از: تعداد نمایش تبلیغات، کلیک ها و درآمد حاصل از نمایش تبلیغ. این کار را پس از ورود به حساب کابری خود، در قسمت رسانه انجام دهید و مشخصات رسانه‌ی خود را ثبت کنید.

در مرحله بعد شما باید برای هر جایگاهی که می‌خواهید در آن تبلیغ قرار دهید، یک واحد تبلیغ برای رسانه خود بسازید. ساختن یک واحد تبلیغ برای یک رسانه الزامی است. ضمنا ما به شما پیشنهاد نمیکنیم که تمام تبلیغات موجود در یک رسانه را با یک واحد تبلیغ انجام دهید؛ چرا که شما از این طریق متوجه بازخورد هر یک از جایگاه‌ها نخواهید شد تا جایگاه مناسب را برای تبلیغات در رسانه‌ی خود پیدا کنید. در انتهای ساختن واحد تبلیغ یک کد به عنوان "شناسه واحد تبلیغ" در اختیار شما قرار می‌گیرد که در مراحل بعد به آن نیاز دارید.

توجه داشته باشید که برای دریافت تبلیغات، رسانه شما باید توسط مگنت تایید شود؛ که این قسمت در وضعیت رسانه قابل مشاهده است. در غیر این صورت شما برای تست برنامه خود می‌توانید از تبلیغ تستی استفاده کنید که نحوه‌ی استفاده از آن برای انواع رسانه‌ها در راهنمای مربوط به آن توضیح داده شده است.

نمایش تبلیغات موبایل بنر

برای نمایش تبلیغات مگنت در وبسایت خود روی دستگاه‌های همراه به صورت یک بنر در پایین صفحه کافیست اسکریپت زیر را در تگ Body سایت خود قرار دهید و به جای AD_UNIT_ID آی‌دی اختصاص داده شده به واحد تبلیغ مربوط را قرار دهید.

<script>
  var magnetMobileBannerId = 'AD_UNIT_ID';
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

نمایش تبلیغات MRect

برای نمایش این نوع تبلیغات بعد از ایجاد جایگاه موردنظر (یک Html Element مانند تگ div ) برای نمایش تبلیغ و اختصاص یک Id به آن، اسکریپت زیر را در صفحه‌ی خود قرار دهید.

<script>
  magnet_ads = [
    {
      "adUnitId":"MRECT_1_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_1_ID",
      "width":"200",
      "height":"300"
    },
    {
      "adUnitId":"MRECT_2_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_2_ID",
      "width":"300",
      "height":"400"
    }
  ];
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

در اسکریپت بالا برای نمونه ویژگی‌های دو جایگاه تبلیغ در آرایه قرار گرفته است و به ازای هر جایگاه تبلیغ می‌توانید یک آیتم به آرایه‌ی موجود اضافه کنید. در این اسکریپت به جای MRECT_1_AD_UNIT_ID و MRECT_2_AD_UNIT_ID شناسه‌هایی که به ازای هر واحد تبلیغ در هنگام ساخت آنها در پنل دریافت کرده‌اید و به جای ELEMENT_1_ID و ELEMENT_2_ID آی‌دی تگ Html موردنظر برای نمایش هر تبلیغ را قرار دهید. همچنین برای دریافت تبلیغ در سایز دلخواه باید مقادیر width و height را برای هر تبلیغ تعیین کنید. نمایش در دستگاه‌های همراه بصورت بنر در پایین صفحه و نمایش تبلیغات MRect

برای این منظور می‌توانید از اسکریپت زیر استفاده کنید:

<script>
  var magnetMobileBannerId = 'MOBILE_BANNER_AD_UNIT_ID';
  magnet_ads = [
    {
      "adUnitId":"MRECT_1_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_1_ID",
      "width":"200",
      "height":"300"
    },
    {
      "adUnitId":"MRECT_2_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_2_ID",
      "width":"300",
      "height":"400"
    }
  ];
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

تنظیم فاصله موبایل‌ بنر از پایین صفحه

برای این کار باید متغیر magnet_mobilebanner_marginbottom را مقداردهی کنید؛ مانند مثال زیر:

<script>
  var magnetMobileBannerId = 'AD_UNIT_ID';
  var magnet_mobilebanner_marginbottom = '45px';
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

تنظیمات بیشتر برای تبلیغات MRect

به منظور تغییر در شرط نمایش تبلیغ می‌توانید از when-*-eq یا when-*-neq همانند قطعه کد زیر استفاده نمایید، که به جای * هر خصوصیت CSS را می‌توان قرار داد.

eqبه معنی آن است که خصوصیت موردنظر با مقدار روبروی آن برابر باشد و neq به معنی آن است که مقدار خصوصیت موردنظر با مقدار روبروی آن برابر نباشد.

مثال: ‍"when-display-eq": "block""when-display-neq": "inline""when-visibility-neq": "hidden""when-color-eq": "white" و ...

<script>
  var magnet_ads = [
    {
      "adUnitId": "3826c7ecd86041478a6913f1c88a56a7",
      "elementId": "magnet_ad_300_250",
      "width": "300",
      "height": "250",
      "when-display-eq": "block"
    }
    ]; 
</script>
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟
راهنمای وب