راهنمای B4A

این متن جهت آماده‌سازی و استفاده از کتابخانه مگنت در برنامه کاربردی شما تهیه شده است. در صورت داشتن هر گونه سوال لطفا از طریق پست الکترونیک info@magnet.ir آن را با ما در میا ن بگذارید.


۱- پیش‌نیاز‌ها

۱-۱- اضافه کردن کتابخانه مگنت

آخرین نسخه کتابخانه مگنت را از اینجا دریافت نمایید. فایل jar و فایل xml را از فایل فشرده دانلود شده استخراج کنید و در پوشه libraries محل نصب basic for android کپی کنید.

۱-۲- آماده‌سازی پروژه جهت استفاده از کتابخانه مگنت

کتابخانه را به پروژه اضافه کنید (در IDE در قسمت libraries manager تیک مربوط به magnet-android-sdk-b4a-* را بزنید). از منوی Project > Manifest Editor دسترسی‌ها و اکتیویتی زیر را اضافه کنید.

AddPermission(android.permission.INTERNET)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
AddApplicationText(
  <activity android:name="com.magnetadservices.sdk.MagnetInterstitialActivity"  
    android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar"  
    android:configChanges="orientation|screenSize|keyboardHidden"  
    android:hardwareAccelerated="true">
  </activity>)

۲- راه‌اندازی سیستم تبلیغ

ابتدا آبجکت MagnetSDK را در Sub Globals تعریف کنید

Dim magnet As MagnetSDK

سپس در قسمت Activity_Create کد زیر را اضافه کنید.

magnet.Initialize()
magnet.SetTestMode(True)
 • برای دریافت تبلیغ اصلی مقدار False را به متد SetTestMode بدهید.

۲-۱- Mobile Banner

برای نمایش بنر موبایل کد زیر را به Activity_Create اضافه کنید.

Dim panel As Panel
panel.Initialize("panel")
Activity.AddView(panel, 0, 0, 100%x, 15%y)
panel.Visible = True
panel.BringToFront
magnet.LoadMobileBanner("YourAdUnitid", panel)
 • به جای YourAdUnitid آی دی رسانه خود را وارد کنید.

برای توقف آپدیت تبلیغات از کد زیر استفاده کنید:

magnet.StopMobileBanner()

۲-۲- MRect Banner

برای نمایش بنر مستطیلی کد زیر را به Activity_Create اضافه کنید.

Dim panel As Panel
panel.Initialize("panel")
Activity.AddView(panel, 0, 0, 300dip, 250dip)
anel.Visible = True
panel.BringToFront
magnet.LoadMRect("YourAdUnitid", panel, magnet.SIZE_MEDIUM_RECTANGLE)
 • به جای YourAdUnitid آی دی رسانه خود را وارد کنید.

برای توقف آپدیت تبلیغات از کد زیر استفاده کنید:

magnet.StopMRect()

۲-۳- Native Express

برای نمایش همسان اکسپرس کد زیر را به Activity_Create اضافه کنید.

Dim panel As Panel
panel.Initialize("panel")
Activity.AddView(panel, 0, 0, 300dip, 250dip)
panel.Visible = True
panel.BringToFront
magnet.LoadNativeExpress("YourAdUnitid", panel, magnet.SIZE_MEDIUM_RECTANGLE)
 • به جای YourAdUnitid آی دی رسانه خود را وارد کنید.
 • از طریق magnet می‌توانید به سایزهای پیش فرض دسترسی داشته باشید.

برای نمایش تبلیغ همسان اکسپرس در سایز دلخواه خود از متد زیر استفاده کنید:

Magnet.LoadNativeExpressWithCustomSize("YourAdUnitid", panel, width, height)

۲-۴- Interstitial

برای نمایش تبلیغ میانی کد زیر را به Activity_Create اضافه کنید.

magnet.LoadInterstitial("YourAdUnitId")
 • به جای YourAdUnitid آی دی رسانه خود را وارد کنید.

و یک Sub به نام onAdAvailable درست کنید و پس از لود شدن تبلیغ می‌توانید آن را نمایش دهید.

Sub on_ad_available(AdUnitId As String)  
  Log("AdAvailable")  
  magnet.ShowInterstitial()
End Sub

و در صورت لود نشدن تبلیغ در زیرروال onAdReceiveFail منطق مورد نظر خود را پیاده کنید

Sub on_ad_receive_fail(AdUnitId As String)  
  Log("AdReceiveFail")
End Sub

۲-۵- Rewarded Ad

پیاده‌سازی تبلیغ ویدئویی جایزه‌ای همانند تبلیغ میانی است با این تفاوت که شرایط دریافت جایزه توسط کاربر به وسیله رویدادی به شما اطلاع داده می‌شود.

در قسمت Activity_Create کد زیر را اضافه کنید و به جای YourAdUnitid آی دی رسانه خود را وارد کنید

magnet.LoadRewardAd("YourAdUnitId")

و یک Sub به نام onAdAvailable درست کنید و پس از لود شدن تبلیغ می‌توانید آن را نمایش دهید.

Sub on_ad_available(AdUnitId As String)  
  Log("AdAvailable")  
  magnet.showRewardAd()
End Sub

و در صورت لود نشدن تبلیغ در زیرروال onAdReceiveFail منطق مورد نظر خود را پیاده کنید

Sub on_ad_receive_fail(AdUnitId As String)  
  Log("AdReceiveFail")
End Sub

در این نوع تبلیغ شما می‌توانید علاوه بر نمایش تبلیغ، به کاربران برنامه خود جایزه بدهید. جایزه به این صورت تعیین می‌شود که پس دیده شدن ویدیو توسط کاربر به شما (برنامه نویس) eventی داده می‌شود که بر اساس آن می‌توانید به کاربر برنامه خودتان جایزه بدهید.

Sub on_finish(IsRewardSuccessful As String)
  If IsRewardSuccessful == "true" Then
    Log("You can give reward to your user here ")
  Else
    Log("RewardFailed")
  End If
End Sub

۳- اپلیکیشن نمونه

برای مشاهده چگونگی پیاده‌سازی انواع تبلیغات مختلف، می‌توانید از طریق این لینک اپلیکیشن نمونه را مشاهده و دریافت کنید.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟