گزارش‌ها

با کلیک بر روی گزینه کمپین ها در منو سمت راست پنل وارد صفحه مربوط به گزارشهای کمپین خواهید شد، در این قسمت بر اساس نوع کمپین خود میتوانید گزارش بر اساس کمپین و تا سطح خلاقه به تفکیک مشاهده نمایید.
بخش گزارش ها بر اساس کمپین به 3 قسمت تقسیم میگردند:
1- گزارش عملکرد
2- گزارش کلیک - نمایش
3- گزارش ویدئویی

 
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟