ردیابی (tracking)

شما می‌توانید با انجام ردیابی (tracking) کمپین و یا خلاقه ، اطلاعاتی از نتایج کلیک تبلیغ کسب کنید.
برای ردیابی تبلیغات شما، در شبکه مگنت ابتدا لازم است با  placeholder های مگنت آشنا شوید.
ردیابی کمپین و خلاقه بنا به نوع محیط تبلیغات شما به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. که در زیر هر یک از آنها آمده است.
همچنین شما می‌توانید بدون استفاده از ترکرها و به طور مستقیم در اپلیکیشن خود تبلیغات خود را ردیابی کنید.
 
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟