ترکینگ تبلیغات در نرم افزارهای اندرویدی به طور مستقیم (Tracking)

این متن جهت آماده سازی و استفاده از کتابخانه Tracking مگنت در برنامه‌ی کاربردی اندروید شما تهیه شده است. در صورت داشتن هر گونه سوال، از طریق پست الکترونیک info@magnet.ir آن را با ما در میان بگذارید.


پیش‌نیاز‌ها

 • برای استفاده از سیستم tracking مگنت می‌بایست ابتدا فایل jar سیستم را از اینجا دریافت و به پروژه‌ی خود اضافه نمایید.
 • در صورتی که از proguard استفاده می‌کنید، خطوط زیر را به تنظیمات proguard اضافه کنید:
-keep class com.magnetadservices.** { *; }

دسترسی‌ها

در پروژه‌ی خود دسترسی‌ زیر را به فایل AndroidManifest.xml اضافه نمایید.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

راه‌اندازی

برای استفاده از Tracking SDK پیشنهاد می‌کنیم از کلاس سراسری Application استفاده نمایید. اگر این کلاس را در برنامه خود ندارید نحوه‌ی ایجاد آن به شکل زیر است:

 1. ابتدا یک کلاس بسازید که از Application ارث‌بری کرده باشد.

 2. درون فایل AndroidManifest.xml پروژه اسم کلاسی که ساخته‌اید را مطابق شکل زیر به تگ Application اضافه کنید:

<application
  android:name=".MyApplication"
  ...>
  ...
</application>
 1. درون متد onCreate کلاس Application کد زیر را اضافه کنید:
MagnetTrackingSDK.initialize(getApplicationContext(), "Your_Product_Id");

Your_Product_Id شناسه‌ایست که هنگام ثبت محصول در پنل دریافت می‌کنید.

دو رویداد Install و Open در SDK به صورت پیش‌فرض پیاده‌سازی شده و فراخوانی می‌شود.


track کردن سایر رویدادها

برای track کردن رویدادهای دیگر مانند کلیک روی دکمه داخل اپ، لازم است قطعه کد زیر را به کلاس Application اضافه کنید.

public static void send(String group, String action, String label, String value) {
  MagnetTrackingSDK.send(group, action, label, value);
}

با استفاده از این تابع می‌توانید برای هر رویداد، مقادیر group، action، label و value را تعیین کنید. مقادیر group و action اجباری هستند. در فیلد action نوع رویدادی را که track می‌کنید قرار دهید (مانند subscribe). در فیلد group نام پکیج را قرار دهید. نمونه‌ای از کلاس Application بعد از تغییرات ذکرشده را در کد زیر مشاهده می‌کنید.

public class MyApplication extends Application {

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    MagnetTrackingSDK.initialize(getApplicationContext(), "Your_Product_Id");
  }

  public static void send(String group, String action, String label, String value) {
    MagnetTrackingSDK.send(group, action, label, value);
  }
}

در قدم بعدی لازم است در مکان‌های مورد نظر خود از برنامه، تابع send را فراخوانی کنید. برای مثال کد زیر چگونگی track کردن کلیک روی دکمه را نشان می‌دهد.

button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View view) {
    MyApplication.send("button", "click", "send", null);
    ...
  }
});
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟