ترکینگ نصب اپلیکیشن

در صورتی که آدرس مقصد تبلیغ شما نصب یک اپلیکیشن است برای ردیابی آن لازم است از ترکرهای اپ استفاده کنید. شبکه مگنت برای آنکه فرآیند ترک کردن تبلیغ شما راحت‌تر انجام شود با بیشتر ترکرها یکپارچه(integrate) شده است. که در زیر نام آنها ذکر شده است.

- Adjust
۲- Metrix
۳- adtrace
4- Chabok
5- Branch
6- AppsFlyer    
7- Tapstream

در صورتی که کمپین شما از نوع کمپین اپ استور مایکت است، برای ردیابی آن مطابق با روش ترکینگ نصب اپلیکیشن در ساخت کمپین‌های اپ استور مایکت عمل کنید.
در غیر این صورت، در سیستم‌های بالا برای ردیابی تبلیغات خود لازم است بعد از ورود به آنها، شبکه تبلیغاتی مگنت را انتخاب کنید و بعد از معرفی صفحه نصب اپلیکشن لینک مربوطه را دریافت کنید. لینک دریافتی شامل چندین پارامتر است که بنا به سیستم انتخابی شما متفاوت خواهد بود. شما می‌توانید این پارامترها را برابر با magnet placeholder ها قرار دهید. در زیر یک نمونه را (Metrix) مورد بررسی قرار خواهیم داد.
لینک دریافتی از سیستم متریکس مشابه لینک زیر است.
 
https://tracker.metrix.ir/9jljuh/?productid={productid}&ClientTokenid={ClientTokenid}&group={group}&action={action}&label={label}
 
&productid={productid}
&ClientTokenid={magnet_click_id}
&{group={magnet_creative_name
&action={magnet_media_id}
&label=install
&DeviceModel={magnet_Device_Model}
 
  • مقدار  productid را برابر با ثابت {productid} قراردهید. برای دریافت آن لازم است با کارشناسان پشتیبانی ما تماس بگیرید.
  • مقدار ClientTokenid را برابر با متغیر {magnet_click_id} قرار دهید.
  • مقدار group را برابر با متغیر  {magnet_creative_name} قرار دهید.
  • مقدار action را برابر با متغیر {magnet_media_id} قرار دهید.
  • مقدار label را برابر با ثابت install قرار دهید.
  • مقدار DeviceModel را برابر با مقدار متغیر  { magnet_Device_Model }قرار دهید.
 
https://tracker.metrix.ir/eldw6n/?productid=7ac5799b74bd08d6b03af9530a608292e&ClientTokenid={magnet_click_id}&group=}magnet_creative_name{&action={magnet_media_id}&label=install&DeviceModel={magnet_Device_Model}

در صورتی که از دیگر ترکرهای اپ استفاده می‌کنید بعد از دریافت لینک ترکر  placeholderها را مطابق با قوانین آن ترکر جایگزین کنید.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟