ترکینگ تبلیغ با آدرس مقصد از نوع وب

در صورتی که آدرس URL مقصد خلاقه، یک صفحه لندینگ وب است. برای ردیابی آن از سیستم  google analytics استفاده نمایید. این ابزار با اضافه کردن مقادیری در انتهای URL امکان ردیابی آن را برای تبلیغ‌دهنده و هم شبکه تبلیغاتی فراهم می‌کند. لازم است مقادیر پیشفرض برابر با  magnet placeholder قرار داده و آنها را ردیابی کنید.

 
http://sample.com/page1/?utm_source=your_source_name&utm_medium=your_medium_name&utm_campaign=your_campaign_name&utm_term=your_term_id

این لینک شامل چندین پارامتر است و هر پارامتر اطلاعات تکمیلی از کمپین و خلاقه به شما خواهد داد. شما می‌توانید بر‌اساس نیاز خود آنها را تعریف کنید.
  • مقدار  utm_source را برابر با نام magnet  قراردهید. این پارامتر دیتاهای مرتبط با کلیک‌های شبکه تبلیغاتی را در اختیار شما قرار می هد.
  • مقدار utm_medium را برابر با نوع خلاقه قرار دهید. مقدار آن می‌تواند برابر با banner, video, native باشد. با این پارامتر می‌تواند انواع خلاقه‌های خود را تفکیک کنید. در صورتی که در کمپین خود چند خلاقه با type  یکسان دارید بهتر است آنها را با با شماره گذاری تفکیک کنید. مثلا banner-1 و banner-2
  • مقدار utm_campaign را برابر با نام کمپین {magnet_campain_name} یا نام خلاقه  {magnet_creative_name} قرار دهید تا مشخص باشد کلیک مربوط به کدام کمپین یا خلاقه است.
  • اگر تبلیغات شما فقط در فضای وب‌سایت‌ها است(نوع کمپین شما از نوع وب است) مقدار utm_term را برابر با متغیر {magnet_host_name} قرار دهید. این مقدار به شما کمک می‌کند تا نام وب‌سایت‌هایی که تبلیغات شما در آن نتایج مطلوب‌تری داشته است را بدست آورید.ولی اگر تبلیغات شما در محیط اپلیکیشن‌ها انتشار پیدا می‌کند(نوع کمپین اپلیکیشن است)، مقدار utm_term را برابر با متغیر {magnet_media_id} قرار دهید. این مقدار به شما کمک می‌کند تا دیتا مرتبط با مدیاهایی که خلاقه شما در آنجا به نمایش درآمده و کلیک شده را در اختیار داشته‌باشید.
  آدرس مقصد خلاقه در کمپین از نوع وب:
http://yourWebsite.com/yourLandingPage/?utm_source=magnet&utm_medium=banner&utm_campaign={magnet_campain_name}&utm_term={magnet_host_name}
 
  آدرس مقصد خلاقه در کمپین از نوع اپلیکیشن:
http://yourWebsite.com/yourLandingPage/?utm_source=magnet&utm_medium=banner&utm_campaign={magnet_campain_name}&utm_term={magnet_media_id}
 
به این ترتیب می توانید در گوگل آنالیتیک اطلاعات کاملی از هر تبلیغ، را ردیابی کنید.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟