ساخت کمپین

ساخت کمپین فرآیندی است چند مرحله ای که شما بر مبنای اهداف تبلیغاتی خود آن را تنظیم می‌کنید. به ترتیب مراحل تنظیمات را توضیح خواهیم داد.
در این بخش شما نوع کمپین خود را بر اساس محیط نمایش تبلیغ کمپین مشخص می‌کنید. با انتخاب محیط اپلیکیشن یا محیط وب، تبلیغات شما در محیط مربوطه انتشار پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است، انتخاب این بخش تعیین‌کننده اصلی نوع کمپین شما خواهد بود و بعد از ساخت کمپین امکان تغییر آن وجود ندارد.
 شما بعد از انتخاب نوع محیط می‌توانید محدوده‌های زیر‌مجموعه آن را نیز مشخص کنید. در صورتی که محیط تبلیغات شما اپلیکیشن باشد تبلیغات شما تنها در محیط اپلیکیشن‌ها نمایش داده می‌شود در مرحله بعدی می‌توانید مشخص کنید اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات شما در آنها انتشار پیدا می‌کنند اپلیکیشن‌های اندروئیدی باشند یا IOS و یا هر دو. اگر محیط تبلیغات خود را وب انتخاب کنید تبلیغات شما در وب سایت‌ها انتشار پیدا خواهند کرد. در مرحله بعدی می‌توانید مشخص کنید تبلیغات شما در محیط دسکتاپ و اندروئید و یا IOS نمایش داده شود.
در بخش دسته‌بندی کمپین می‌توانید موضوع کمپین خود را بر اساس دسته‌ بندی‌های موجود انتخاب کنید. انتخاب صحیح در این بخش به کمپین شما کمک خواهد کرد که در بهترین و مرتبط‌ترین بخش‌ها به نمایش در بیاید. لطفا در انتخاب درست آن دقت کنید.
برای کمپین خود یک نام انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای نام کمپین بر اساس موضوع و زمان اجرای کمپین نام انتخاب کنید تا در فهرست کمپین‌های شما قابل تشخیص باشد.
در بخش وضعیت می‌توانید کمپین خود را از حالت فعال خارج کنید تا اجرا نشود.
در ادامه برای کمپین خود مدت زمان اجرای کمپین را مشخص ‌کنید. در صورت عدم انتخاب آن، به صورت پیش فرض زمان اجرای کمپین یک ماه از تاریخ ایجاد کمپین مشخص خواهد شد.
در صورتی که کمپین شما موضوعی را تبلیغ می‌کند که زمان اجرا دارد، تعیین زمان صحیح، بسیار اهمیت داشته و از اتلاف هزینه تبلیغاتی شما جلوگیری خواهد شد.
همچنین شما می‌توانید پس از تمام شدن زمان کمپین در صورتی که کمپین مربوطه نتیجه مطلوبی را داشته است با تنظیم زمان جدید، کمپین را مجددا به حالت اجرا درآورید.
این امکان وجود دارد که شما نمایش تبلیغ خود را به روزهای خاص در هفته اختصاص دهید و یا روزهایی خاص، در طول هفته را مشخص کنید تا تبلیغ نمایش داده نشود. به صورت پیش فرض کلیه روز‌های هفته انتخاب شده است.
در بخش انتخاب بازه زمانی هم می‌توانید نمایش تبلیغ خود را به بازه زمانی خاصی اختصاص دهید و یا بازه‌های زمانی خاص، در طول روز را مشخص کنید تا تبلیغ نمایش داده نشود. به صورت پیش فرض کلیه بازه‌های زمانی انتخاب شده است.
در بخش هدف گذاری کمپین شما می‌توانید مخاطبان تبلیغ خود را بنا بر سیاست‌های تبلیغاتی کمپین محدود کنید. این بخش به صورت پیش‌فرض برای همه مخاطبان تنظیم شده است و در صورتی مخاطبان کمپین تبلیغاتی شما عموم هستند احتیاجی به تغییر و تنظیم این بخش ندارید.
شما می‌توانید مخاطبان تبلیغ خود را بر اساس گروه وب‌سایت‌ها،مدل دستگاه گوشی، تامین کنندگان اینترنت، گروه بندی و دسته بندی موضوعی رسانه ای که تبلیغ در آن نمایش داده می‌شود، ناشر، مکان جغرافیایی در سطح استان، و نوع جایگاه تبلیغ محدود کنید.
لازم به ذکر است که محدودیت‌های هدف گذاری، نمایش تبلیغ را کم خواهد کرد و در صورتی که محدودیت‌های تعیین شده خیلی زیاد باشد امکان اینکه تبلیغات شما نمایش داده نشود یا به ندرت نمایش داده شود وجود دارد.
در صورتی که محیط تبلیغات کمپین را در مرحله اول وب انتخاب کرده باشید مرحله‌ی هدف‌گذاری مجدد به مراحل ساخت کمپین اضافه می‌شود. ریتارگتینگ یا هدف گذاری مجدد این امکان را به شما می‌دهد تا تبلیغات کمپین، به گروه خاصی از مخاطبانی که شما قبلا آنها را تشکیل داده اید نمایش داده شود و یا نمایش داده نشود. بنابراین استفاده از این بخش زمانی برای شما امکان‌پذیر خواهد بود که شما قبلا در بخش مخاطبان (منوی سمت راست) فهرست مخاطبان خود را ساخته باشید.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر از بخش مخاطبان مراجعه کنید.
در صورتی که در بخش مخاطبان، گروه مخاطب خود را تشکیل داده باشید و آن را فعال کرده باشید، فهرست مخاطبان شما در این بخش قابل مشاهده خواهد بود. شما می‌توانید گروه مخاطب خود را انتخاب نموده. سپس مشخص کنید تبلیغات شما به این مخاطبان نشان داده شود یا نشان داده نشود.

نکته : همچنین توجه داشته باشید، در صورتی که از گروه مخاطبان به عنوان گروهی که تبلیغات به آنها نمایش داده شود استفاده می‌کنید، بهتر است گروه مخاطبان انتخابی شما، بیشتر از ۱۰۰۰ عضو داشته باشد تا حوزه نمایش تبلیغ شما خیلی محدود نشود و کمپین قابلیت اجرایی داشته باشد.
نکته : لازم به ذکر است که در جدول انتخاب مخاطبان، یک گروه مخاطب به صورت پیش فرض وجود دارد که در صورت انتخاب فهرست پیش فرض، لازم است مراحل فعال‌سازی مخاطبان پیش فرض در بخش مخاطبان (منوی سمت راست) انجام گیرد. در غیر این صورت کمپین به صورت غیر‌فعال درخواهد آمد.

در زیر جدول مخاطبان، تنظیماتی وجود دارد  که در زیر به اختصار توضیح داده خواهد شد.
- در بخش "مخاطبان شما حداکثر روزی چند بار ریتارگت شوند؟ " می‌توانید مشخص کنید که تبلیغات کمپین در طول ۲۴ ساعت، به هر مخاطب، حداکثر چند بار نمایش داده شود.
- در بخش “مخاطبان شما با چند روز تاخیر ریتارگت شوند؟ ” می‌توانید مشخص کنید که نمایش تبلیغ برای هر مخاطب، چند روز پس از افزوده شدن آن به گروه مخاطبان انجام شود.
- در بخش “مخاطبان شما تا چند روز بعد از شروع ریتارگت شوند؟ ” می‌توانید مشخص کنید که نمایش تبلیغ برای هر مخاطب، تا چند روز انجام شود.
در این مرحله میزان هزینه تبلیغات کمپین تعریف می‌شود.
در بخش روش قیمت گذاری می‌توانید نحوه پرداخت هزینه تبلیغات را مشخص کنید. چهار روش در قیمت گذاری وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد.
  1.  پرداخت به ازای کلیک (CPC): در این روش به ازای هر کلیک هزینه تبلیغ کسر خواهد شد.
  2. پرداخت به ازای نمایش (CPM) : در این روش هزینه تبلیغ به ازای هر هزار نمایش کسر می‌شود.
  3.  به ازای ۵ ثانیه (CPV) : این روش قیمت گذاری برای کمپین‌هایی با خلاقه‌های ویدئویی مناسب است. و هزینه تبلیغ بعد از نمایش حداقل ۵ ثانیه از تبلیغ کسر می‌گردد.
  4.  پرداخت به ازای نمایش کامل - ۱۰ ثانیه (CPCV): در این روش نیز قیمت گذاری برای کمپین‌هایی با خلاقه‌های ویدئویی مناسب است. و هزینه تبلیغ بعد از نمایش حداقل ۱۰ ثانیه (نمایش کامل) از تبلیغ کسر می‌گردد.
لازم به تذکر است که با انتخاب دو روش CPV و  CPCVتنها امکان ساخت خلاقه ویدئویی ممکن است و در صورتی که خلاقه‌های دیگری داشته باشید خلاقه‌ها نمایش داده نخواهند شد.

در صورت انتخاب هر یک از روش‌های قیمت گذاری لازم است حداقل قیمت را به ازای روش انتخابی مشخص کنید. به طور مثال در صورتی که روش CPC را انتخاب کرده باشید لازم است مبلغ قیمت هر کلیک را مشخص کنید.
قیمت پرداختی شما به انتخاب خود شما تعیین می‌گردد ولی مبلغ تعیین شده نباید کمتر از میزان حداقل قیمت اعلام شده باشد چراکه مقدار مبلغ امکان نمایش شما را در ظرفیت کل فضاهای تبلیغاتی تعیین می‌کند در صورتی که مبلغ شما کمتر از حداقل مبلغ پیشنهادی باشد تبلیغات شما در رقابت با سایر تبلیغات سهمی بسیار کمی در نمایش فضاهای تبلیغاتی را به خود اختصاص خواهد داد و م حتی امکان دارد که نمایش داده نشود.
نمودار قیمت پیشنهادی به شما کمک می‌کند تا مبلغ مناسب‌تری را برای کمپین خود برگزینید. با درج مبلغ، نشانگر نمودار، میزان سهم نمایش تبلیغات کمپین شما را نمایش می‌دهد.
در صورتی که در فضای قرمز قرار گیرد، سهم آن زیر ۲۵ درصد است و ممکن است تبلیغات نمایش داده نشود.
در صورتی که نشانگر در محیط نارنجی قرار گیرد سهم نمایش تبلیغات کمپین زیر ۵۰ درصد است و هنوز هم نمایش تبلیغ ممکن در رقابت با سایر تبلیغات امکان نمایش مطلوبی نداشته باشد.
در صورتی که نشانگر در محیط زرد قرار گیرد سهم نمایش تبلیغات در حدود ۷۵ درصد است و احتمال نمایش تبلیغ بیشتر خواهد شد.
با قرار گرفتن نشانگر در محیط سبز احتمال نمایش تبلیغ در حد مطلوب قرار گرفته و سهم بسزایی از فضای تبلیغات را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه نتایج مطلوبتری نیز به دنبال خواهد داشت.
همچنین قیمت پیشنهادی در بالای نمودار وجود دارد که توسط الگورتیم‌های سیستمی مگنت محاسبه شده است و پیشنهاد می‌شود تا آن را به عنوان مبلغ قیمت گذاری لحاظ کنید.

کل بودجه کمپین مبلغی است که شما می‌خواهید برای اجرای کمپین هزینه کنید در صورتی که برای کمپین خود مبلغ بودجه کل‌ تعریف نکنید، هزینه تبلیغ کمپین تا پایان تاریخ اجرای کمپین ، بدون محدودیت از کیف پول شما کسر خواهد شد.
در بخش بودجه روزانه شما می‌توانید هزینه تبلیغات خود را در روز محدود کنید به طور مثال می‌توانید مشخص کنید نمایش تبلیغ در یک روز تا سقف ۱۰۰،۰۰۰ تومان باشد و با مصرف این مبلغ تا فردا نمایش تبلیغات متوقف گردد.
در این مرحله محتوای تبلیغاتی (خلاقه) را می‌سازید. قابل توجه است یک کمپین تبلیغاتی می‌تواند شامل چند خلاقه باشد.
هر یک از انواع خلاقه ها نوع خاصی از انواع تبلیغات را شامل می شود که بنا بر نیاز شما نوع تبلیغ خود را مشخص کنید.
انواع خلاقه‌ها به اختصار در زیر معرفی شده اند.
خلاقه بنر، یکی از رایج‌ترین نوع تبلیغات است. در این خلاقه، به دو روش می‌توانید محتوای تبلیغ خود را مشخص کنید. محتوای تبلیغ شما می‌تواند شامل یک تصویر با جذابیت‌های بصری و با اندازه‌های استاندارد باشد و یا شامل یک فایل HTML که خود شما آن را طراحی و آماده کرده اید.
 برای ساخت خلاقه بنر لازم است بخش‌های زیر را تکمیل کنید.

نام خلاقه: برای خلاقه خود یک نام انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای نام‌گذاری خلاقه‌ها بر‌اساس موضوع و محتوای تبلیغ، نام مناسب انتخاب کنید.

آدرس مقصد: در این بخش آدرس اپلیکیشن و یا وب سایتی که کاربر بعد از کلیک تبلیغ به‌ آن ارجاع داده می‌شود را وارد نمایید. آدرس مقصد باید دارای پروتکل http ,https و ‌یا شامل bazaar, market, myket باشد.
نکته: شما می توانید با افزودن متاتگ‌های ترکینگ کلیک های خلاقه را ردیابی کنید. جهت آشنایی با نحوه استفاده از آن بخش ردیابی (tracking) را مطالعه نمایید.

تصویر یا فایل: در تبلیغات بنری می‌توانید به دو شکل تبلیغات خود را بسازید.
در حالت اول تصویر بنر تبلیغ خود را در سایزهای (۱۰۰ x ۶۴۰) آماده و آپلود کنید.
همچنین می‌توانید تبلیغ خود را به صورت فایل html آماده کرده و سپس از فشرده‌سازی (zip) آپلود کنید. توجه داشته باشید که فایل تبلیغاتی قابلیت واکنشگرایی (responsive) داشته باشد. همچنین نام فایل index.html  باشد.
لازم به ذکر است حجم فایلی که آپلود می‌کنید حداکثر می‌تواند1MB  باشد.
خلاقه همسان از مدرنترین نوع تبلیغات است . در این نوع تبلیغ، امکان نمایش محتوای تبلیغ در حالت‌های مخلتف و بصورت یکپارچه با محتوای ناشر وجود دارد بنابراین امکان موفقیت این تبلیغات بیشتر از سایرین می‌تواند باشد. تبلیغات همسان شامل عنوان و توضیحاتی در خصوص تبلیغ و همچنین تصویر آیکن برند و یا محصول و تصویر تبلیغ و عبارت فراخوانی است.
برای ساخت خلاقه همسان لازم است بخش‌های زیر را تکمیل کنید.

نام خلاقه : برای خلاقه خود یک نام انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای نام‌گذاری خلاقه‌ها بر‌اساس موضوع و محتوای تبلیغ، نام مناسب انتخاب کنید.

آدرس مقصد : در این بخش آدرس اپلیکیشن و یا وب سایتی که کاربر بعد از کلیک تبلیغ به‌ آن ارجاع داده می‌شود را وارد نمایید. آدرس مقصد باید دارای پروتکل http ,https و ‌یا شامل bazaar, market, myket باشد.
نکته: شما می توانید با افزودن متاتگ‌های ترکینگ کلیک های خلاقه را ردیابی کنید. جهت آشنایی با نحوه استفاده از آن بخش ردیابی (tracking) را مطالعه نمایید.

عنوان: یک عنوان برای تبلیغ خود در نظر بگیرید. عنوان تبلیغ مهم‌ترین عبارتی است که کسب‌و‌کار یا محصول شما را معرفی می‌کند.

توضیحات: تبلیغ شما می‌تواند توضیحات تکمیلی نیز داشته باشد تا معرفی دقیق‌تری کسب‌و‌کار یا محصولی که تبلیغش می‌کنید به بیننده ارائه دهید. توجه داشته باشید اندازه متن توضیحات حداکثر می‌تواند ۹۰ کارکتر باشد.

عبارت فراخوانی: عبارت فراخوانی عنوانی است که بر روی دکمه مقصد تبلیغ قرار می‌گیرد. مثال: “کلیک کنید”
شما می‌توانید با توجه به سیاست تبلیغ خود، عبارت فراخوانی مناسب‌تری را تعریف کنید به طور مثال درصورتی که صفحه لندینگ شما صفحه نصب اپلیکیشن است می‌توانید ازعنوان “نصب کنید” استفاده کنید در صورتی که تبلیغ شما محصولی را معرفی می‌کند می‌توانید از عنوان “خرید کنید” استفاده کنید. توجه داشته باشید اندازه متن عبارت فراخوانی حداکثر می‌تواند ۱۵ کارکتر باشد.

تصویر: تصویر تبلیغاتی را در اندازه استاندارد (1200x627)(1136x640) در تبلیغات موبایلی و (800x600) در تبلیغات وب آپلود کنید. از آنجایی که تبلیغات همسان همراه با عنوان و توضیحات هستند بهتر است تصویر فاقد متن باشد. لازم به ذکر است حجم فایلی که آپلود می‌کنید حداکثر می‌تواند1MB باشد.

آیکن: آیکن کسب و کار خود را در سایز استاندارد (240x240) آپلود کنید. لازم به ذکر است حجم فایلی که آپلود می‌کنید حداکثر می‌تواند1MBباشد.
خلاقه میانی ، نوعی از تبلیغات موبایلی است که در اپلیکیشن‌ها بعد از یک رویداد خاص به صورت تمام صفحه به نمایش در‌می‌آید. در این خلاقه محتوای تبلیغ شما می‌تواند شامل دو تصویر افقی و عمودی با جذابیت‌های بصری و با اندازه‌های استاندارد باشد که بنا به موقعیت دستگاه به صورت افقی یا عمودی نمایش داده شود.
 برای ساخت خلاقه میانی لازم است بخش‌های زیر را تکمیل کنید.

نام خلاقه : برای خلاقه خود یک نام انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای نام‌گذاری خلاقه‌ها بر‌اساس موضوع و محتوای تبلیغ، نام مناسب انتخاب کنید.

آدرس مقصد : در این بخش آدرس اپلیکیشن و یا وب سایتی که کاربر بعد از کلیک تبلیغ به‌ آن ارجاع داده می‌شود را وارد نمایید. آدرس مقصد باید دارای پروتکل http ,https و ‌یا شامل bazaar, market, myket باشد.
نکته: شما می توانید با افزودن متاتگ‌های ترکینگ کلیک های خلاقه را ردیابی کنید. جهت آشنایی با نحوه استفاده از آن بخش ردیابی (tracking) را مطالعه نمایید.

تصویر عمودی: تصویر تبلیغاتی را در اندازه استاندارد (320x480)(768x1024) آپلود کنید.

تصویر افقی: تصویر تبلیغاتی را در اندازه استاندارد (480x320)(1024x768) آپلود کنید.
لازم به ذکر است حجم فایلی که آپلود می‌کنید حداکثر می‌تواند1MBباشد.
تبلیغات ویدئویی یکی از جذاب‌ترین روش‌های تبلیغ امروزه است که می‌تواند بسیار موثر واقع شود. تبلیغات ویدئویی، شامل یک فایل ویدئویی است که در اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های مرتبط نمایش داده خواهد شد.
 برای ساخت خلاقه میانی لازم است بخش‌های زیر را تکمیل کنید.

نام خلاقه : برای خلاقه خود یک نام انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای نام‌گذاری خلاقه‌ها بر‌اساس موضوع و محتوای تبلیغ، نام مناسب انتخاب کنید.

آدرس مقصد : در این بخش آدرس اپلیکیشن و یا وب سایتی که کاربر بعد از کلیک تبلیغ به‌ آن ارجاع داده می‌شود را وارد نمایید. آدرس مقصد باید دارای پروتکل http ,https و ‌یا شامل bazaar, market, myket باشد.
نکته: شما می توانید با افزودن متاتگ‌های ترکینگ کلیک های خلاقه را ردیابی کنید. جهت آشنایی با نحوه استفاده از آن بخش ردیابی (tracking) را مطالعه نمایید.

تصویر : تصویر تبلیغاتی را در اندازه استاندارد (320x480) آپلود کنید. لازم به ذکر است حجم فایلی که آپلود می‌کنید حداکثر می‌تواند 1MB  باشد.

فایل ویدئو: فایل تبلیغ ویدئویی را با حداکثر حجم فایل 20MB آپلود کنید.
بعد از ساخت خلاقه ها در این مرحله فهرستی از خلاقه‌های ساخته‌شده به شما نمایش داده خواهد شد که می توانید آنها را بررسی کنید و یا تنظیمات مجدد بر روی آنها داشته باشید. شما می توانید هر خلاقه را از حالت فعال خارج کنید یا آن را ویرایش نمایید و یا از یک خلاقه کپی بگیرید یا خلاقه را حذف کنید.
لازم به تذکر است که خلاقه‌های ساخته‌شده زمانی به حالت ذخیره در خواهند آمد که کمپین را ذخیره کنید.بنابراین بعد از ساخت آنها از ذخیره شدن کمپین اطمینان حاصل نمایید.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟